e-mobilnosc-wizje-i-scenariusze-rozwoju

E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju.

Autor książki: Pod redakcją: J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud
e-mobilnosc-wizje-i-scenariusze-rozwoju

Możliwość łatwego i szybkiego przemieszczania osób i towarów rozpala wyobraźnię wielu z nas. O kolejnych spektakularnych osiągnięciach w dziedzinie transportu informują nas niemal codziennie różne media. Jednak w wielu przypadkach, doniesieniom takim towarzyszy nuta sensacyjności. Podkoloryzowane wiadomości sugerują, że te wszystkie rewolucyjne nowości zobaczymy na ulicach być może już jutro lub pojutrze. Cóż, nie jest rzeczą złą mieć nadzieje na błyskawiczną i pożyteczną rewolucję w dziedzinie transportu. Jednak jeszcze lepiej mieć bardziej realistyczne wyobrażenie o tym, co rzeczywiście potrafimy uzyskać w oparciu o odkrycia i innowacje z ostatnich dekad. Uzależniając przyszłość przemieszczania ludzi i towarów od technologii cyfrowych oraz wielu innych osiągnięć, analiza kierunków rozwoju mobilności staje się dodatkowo trudna. Ważnym jest więc wyważone, fachowe, racjonalne i interdyscyplinarne spojrzenie na możliwie szerokie spektrum dotychczasowych faktów. Z tego między innymi powodu polecam tegoroczne wydawnictwo Europejskiego Kongresu Finansowego: “E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”.

W tej zbiorowej publikacji pod redakcją Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego oraz Jany Pieriegud, znajdziemy teksty aż 15 autorów (*1), podzielone na dwie części. Pierwsza z nich opisuje wizje i koncepcje, natomiast druga perspektywy i bariery rozwoju elektromobilności. Uwzględnione w publikacji zagadnienia uświadamiają złożony charakter e-mobilności. Coraz większe zapotrzebowanie na transport, nie może opierać się wyłącznie na dotychczasowych metodach i technologiach. Wraz ze wzrostem światowej populacji zmuszeni jesteśmy uwzględniać wyzwania ochrony środowiska oraz problemy energetyczne i infrastrukturalne. Nie bez znaczenia pozostają również zmieniające się trendy oraz kulturowe modele przemieszczania. Upatrując przyszłość w pojazdach elektrycznych nie możemy zapominać o obecnych możliwościach wytwarzania i przechowywania energii. Kształtowanie obecnych kierunków rozwoju energetyki nie może z kolei pozostawać bez związku z wymogami ochrony klimatu czy ochrony zasobów naturalnych. Kiedy nałożymy na to wszystko zaawansowane technologie cyfrowe, rozwiążemy określoną część problemów. Jednak coraz większe możliwości informatyki powodują, że nasz apetyt na jeszcze doskonalsze podejście do problemu mobilności rośnie. To wszystko powoduje, że pojedyncze, niekiedy wręcz przełomowe innowacje w wybranej dziedzinie e-mobilności, nie mogą być oderwane od pokrewnych zagadnień.

Autorzy będąc ekspertami w swoich dziedzinach przedstawili stan wiedzy oraz scenariusze rozwoju e-mobilności w skali lokalnej oraz globalnej. W opracowaniu znajdziemy między innymi zagadnienia związane z rozwojem samochodów elektrycznych, autonomicznymi systemami transportowymi, rozwojem energetyki wodorowej, technologiami magazynowania energii, współdzieleniem środków transportu, rynkiem dronów oraz rolą świata wirtualnego. Część rozdziałów poświęcona jest problemom polityki klimatycznej, e-mobilności w kontekście rozwoju sektorów infrastrukturalnych czy wreszcie szansom i ryzykom jakie przed e-mobilnością dostrzegamy. Opisując aktualny stan wielu dziedzin, jakie uczestniczą w wyścigu o przyszły kształt e-mobilności, publikacja pokazuje nam jak ważna jest zbieżność rozwoju sektora transportowego, energetycznego oraz teleinformatycznego. Każdy z nich wymaga z kolei ścisłej współpracy wielu dziedzin nauki i gospodarki. Poszczególne dyscypliny muszą dodatkowo zmierzyć się z wieloma wariantami nowych technologii. Sprawdzanie każdej z nich wymaga zazwyczaj ogromnych nakładów finansowych oraz mnóstwa czasu. E-mobilność to niezwykle szerokie pojęcie. Musimy na nią patrzeć w kategoriach systemowych, jest bowiem koncepcją wielosektorową. Niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy aby już za siedem lat po polskich drogach jeździły głównie polskie samochody elektryczne, to polecana publikacja utwierdziła mnie w przekonaniu, że przyjdzie nam na to poczekać znacznie dłużej.


*1 – Autorzy kolejnych publikacji: Dr hab. Jana Pieriegud – profesor SGH ♦ Dr Jakub Zawieska ♦ Dr Katarzyna Nowicka ♦ Dr Bartosz Grucza ♦ Prof. dr hab. Maciej Szymczak ♦ Dr inż. Przemysław Komarnicki ♦ Dr inż. Bartłomiej Arendarski ♦ Mgr inż. Michał Ramczykowski ♦ Dr hab. inż. Krzysztof Polakowski ♦ Prof. dr hab. inż. Janina Molenda ♦ Dr hab. inż. Konrad Świerczek ♦ Dr Michał Wolański ♦ Mgr Mateusz Pieróg ♦ Dr Hubert Igliński ♦ Prof. dr hab. Wojciech Paprocki 

Adobe PDF iconWersja elektroniczna publikacji
Informacje o książce i wydawcy:
e-mobilnosc-wizje-i-scenariusze-rozwoju
Tytuł:
Autor:
ISBN:

Wydawnictwo:

Liczba stron:

E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju.

Pod redakcją: J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud

978-83-945091-2-5

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego

260

e-mobilnosc-wizje-i-scenariusze-rozwoju
Tytuł:
E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju.
Autor:

Pod redakcją: J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud

ISBN:

978-83-945091-2-5

Wydawnictwo:

Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego

Liczba stron:

260

Poleć innym
LinkedIn
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *