moralnosc-mozgu

Moralność mózgu

Autor książki: Patricia S. Churchland
moralnosc-mozgu

Patricia Churchland prezentując w swojej książce mocno interdyscyplinarne ujęcie moralności, uzmysławia nam jak wiele elementów musimy brać pod uwagę, dążąc do obiektywnego spojrzenia na etykę. U podstaw jej argumentacji znajdujemy szereg dowodów z dziedziny nauk biologicznych, jednak fakty te mocno osadza w prospołecznym zachowaniu człowieka. Autorka będąc profesorem filozofii i szukając źródeł moralności również w takich dziedzinach jak biochemia, ewolucjonizm, neuroanatomia czy kognitywistyka, ukazuje moralność w znacznie szerszym zakresie, niż przyzwyczaili nas do tego klasyczni filozofowie. Rozwijane w długiej drodze ewolucji kooperacja i zaufanie, jak również wszelkie inne wywodzące się z naszego mózgu przejawy zdolności społecznych, skutkują stawianiem przez Churchland pytań o moralność innych niż człowiek gatunków. Sięgając po dowody genetyczne, zgodnie z którymi pojedyncze geny tworzą sieci i mogą w nich pełnić różne role, ukazuje nam złożoność i współzależność procesów na poziomie molekularnym. Poziom ten, oddziałując między innymi na przejawy moralności, sam może pozostawać w pewnym zakresie pod wpływem określonych działań społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Churchland ocenia krytycznie pewne poglądy i opinie, które zadomowiły się w ostatnich latach w naukach biologicznych i społecznych. Robi to z dużą starannością. Część z nich, jej zdaniem, to kwestia zbyt nienaturalnych warunków, w jakich prowadzone są eksperymenty badawcze. Choć sam tytuł jak i dziedzina wiedzy mogą zniechęcić czytelnika, nie zajmującego się na co dzień zagadnieniami moralności, to książka napisana jest niezwykle przystępnym językiem. Gorąco polecam zatem wszystkim, którzy fascynują się fenomenem zachowań człowieka.

Informacje o książce i wydawcy:
moralnosc-mozgu
Tytuł:
Autor:
ISBN:

Wydawnictwo:

Liczba stron:

Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności.

Patricia S. Churchland

978-83-7886-031-0

Copernicus Center Press

366

moralnosc-mozgu
Tytuł:
Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności.
Autor:

Patricia S. Churchland

ISBN:

978-83-7886-031-0

Wydawnictwo:

Copernicus Center Press

Liczba stron:

366

Poleć innym
LinkedIn
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *