Polowanie na żaby – synergia w sieciach dostaw.
polowanie-na-zaby-synergia-w-sieciach-dostaw-featured

Polowanie na żaby – synergia w sieciach dostaw.

Synergia jest integracją działań wielu podmiotów kreujących produkt lub usługę, która powoduje zmniejszenie jednostkowych nakładów na osiągnięcie celu i zwiększenie szans na odniesienie sukcesu. Wynik osiągnięty w wyniku synergii jest więc zazwyczaj nieporównywalnie lepszy niż wynik działań samodzielnych. Synergia nie jest zjawiskiem masowym, nie można uzyskać synergii łącząc cokolwiek z czymkolwiek. Synergia opiera się w dużej mierze na współpracy i kooperacji, a co najważniejsze potęgowana jest wzajemnym zaufaniem uczestników. Dotychczasowe pojmowanie synergii jako współpracy z niekonkurującymi ze sobą partnerami, coraz częściej może wypierać sztuka poszukiwania korzyści we współpracy z dotychczasowymi konkurentami.

NIE ODKRYWAMY AMERYKI
Już polowanie plemion pierwotnych było doskonałym przykładem synergii. Chociaż każdy z uczestników polowania był konkurentem dla pozostałych, to jednak wspólne działania były na tyle korzystne dla grupy, że zespołowa praca warta była takiej odwagi. Obecnie przejawów tego typu zachowań mamy niezliczoną ilość. W branży biochemicznej synergizm addycyjny leków przynosi nam kolejne dowody na to, że w tym pozornym szaleństwie jest jakiś sens. Konstruktorzy i producenci pojazdów od dawna zaczęli się specjalizować i wykorzystują w swoich modelach setki elementów stworzonych przez inne firmy – niejednokrotnie podmioty konkurencyjne. Ponieważ znaczna ilość przykładów synergii ma korzenie w przyrodzie ożywionej, pozwoliłem sobie na odniesienie się do niej już w samym tytule tego artykułu.

Informacje o publikacji:
Miejsce publikacji:
LOG24.pl
Data publikacji:
24 listopada 2010
Poleć innym
LinkedIn
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *