Regulamin korzystania z bloga

Data pierwszej wersji tekstu: 1 grudnia 2013
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 1 grudnia 2013

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga przepraszamniemamczasu.jedra.pl.
Korzystanie z Bloga jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1 – DEFINICJE

1. Blog – rozumiany jest jako cały serwis https://przepraszamniemamczasu.jedra.pl, to jest wszystkie wpisy, artykuły, recenzje, zdjęcia, filmy, autorskie pomysły Właściciela Bloga oraz komentarze.

2. Właściciel – Właścicielem Bloga oraz domeny przepraszamniemamczasu.jedra.pl  jest Marek Jędra.

3. Administrator – Administratorem Bloga jest Właściciel.

4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Bloga.

5. Wpis – dowolna zamieszczona przez Właściciela treść, obejmująca między innymi artykuły, felietony, recenzje, zdjęcia, filmy, autorskie pomysły Właściciela Bloga oraz komentarze.

6. Komentarz – dowolny wpis Autora lub Użytkownika pod zamieszczonymi na Blogu Wpisami.

2 – ZASADY UŻYTKOWANIA BLOGA

1. Podstawowym celem Bloga jest gromadzenie prywatnych poglądów i opinii Autora w internetowej przestrzeni publicznej, oraz dyskusja na ich temat z Użytkownikami. Wszelkie komentarze Użytkowników mające charakter inny niż merytoryczny, w szczególności komentarze reklamowe, niezgodne z prawem lub naruszające prawa oraz interesy dowolnych podmiotów są zabronione.

2. Użytkownicy Bloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Na Blogu zabrania się zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, treści lub odnośników do treści, które:

– są sprzeczne z prawem

– są nieprawdziwe

– naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, oraz zasady współżycia społecznego,
zawierają treści pornograficzne,

– są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,

– naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,

– zawierają wirusy lub szkodliwe pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie, lub w jakimkolwiek zakresie utrudniać korzystanie z Bloga

– zawierają odnośniki do innych stron www w celach reklamowych, bez uprzedniej zgody Administratora Bloga,
mogą narazić Właściciela Bloga lub inne podmioty na straty finansowe.

4. Wszelkie informacje o naruszeniu Regulaminu, skargi jak również wnioski o weryfikację lub usunięcie Komentarzy należy zgłaszać do Administratora, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt.

3 – ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY NA BLOGU

1. Komentarze muszą być zgodne z tematyką komentowanego artykułu.

2. Komentarze zamieszczone na Blogu muszą być sygnowane Podpisem (imię, nazwisko lub nick) Użytkownika, który jest autorem danego komentarza oraz wymagają podania adresu mailowego (widocznego wyłącznie dla Administratora) w celu weryfikacji tożsamości.

3. Podany w komentarzu adres mailowy Użytkownika nie będzie wyświetlany pod komentarzami Bloga i służy do celów weryfikacji Użytkownika, zabezpieczenia przed szkodliwymi robotami oraz ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem, wyłącznie w celach związanych z zamieszczonym komentarzem.

4. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.

5. Komentarze nie mogą być obraźliwe ani agresywne w stosunku do innych Użytkowników ani osób trzecich.

6. Komentarze nie mogą zawierać wyłącznie krytyki zamieszczonych przez Autora Wpisów, jeżeli krytyka nie zawiera argumentów krytykę uzasadniających

7. Komentarze mogą być komentowane przez innych Użytkowników.

8. Komentarze o charakterze reklamowym lub będące spamem będą niezwłocznie usuwane.

9. Teksty Komentarzy powinny być zgodne z polską gramatyką i ortografią.

4 – ADMINISTRATOR

1. Administrator może usuwać, zmieniać lub nie zamieszczać treści łamiących Regulamin oraz prawo bez uzasadniania decyzji i informowania o tym Użytkownika.

2. Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, zmiany i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.

3. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego prawo lub Regulamin Bloga.

4. Administratorowi przysługuje prawo do blokowania dostępu do Bloga adresów IP Użytkowników, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

5 – PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie Wpisy znajdujące się na Blogu wraz z szatą graficzną należą do Właściciela i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela, podlegając ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów lub ich dowolnej części bez uprzedniej zgody Właściciela jest zabronione.

2. Właściciel wyraża jedynie zgodę na cytowanie w innych mediach tytułu wpisu oraz maksymalnie pierwszych 500 znaków bez spacji, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia bezpośrednio przy cytacie pełnej nazwy Bloga, imienia i nazwiska Autora Bloga oraz podanie odnośnika (linka) do konkretnej strony Bloga, z której pochodzi zaczerpnięty cytat.

3. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów (lub ich części) z Bloga w zakresie wykraczającym poza zasady opisane w punkcie 2 niniejszego paragrafu, każdorazowo wymagany jest kontakt z Właścicielem Bloga i uzyskanie pisemnej zgody Autora Bloga w tym zakresie.
W szczególności zabrania się:

– powielanie jakiejkolwiek zawartości Bloga, w tym również szaty graficznej, i zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub materiałach drukowanych, jak również udostępniania ich osobom trzecim,

– zamieszczanie odsyłaczy (linków) do stron Bloga w sposób, utrudniający lub uniemożliwiający poznanie źródła pochodzenia materiałów,

– powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu materiałów lub szaty graficznej Bloga na dowolnych nośnikach.

6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może zamieszczać na Blogu treści w formie komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających takich wymogów, wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich ponosi Użytkownik.

2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Blogu ponosi Użytkownik, zwalniając tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie Właściciela Bloga.

3. Z chwilą umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Bloga niewyłącznej licencji na wykorzystywanie umieszczonych treści.

4. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika na Blogu treściami i materiałami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć na własny koszt.

5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I WŁAŚCICIELA BLOGA

1. Właściciel i Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:

– treści oraz poglądy prezentowane przez Użytkowników,

– skutki wykorzystania przez Użytkowników i osoby trzecie zapisów lub materiałów bądź jakiejkolwiek ich części,

– szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami
zachowania Użytkowników względem siebie,

– konsekwencje podjętych przez Użytkowników działań na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu, włączając w to również konsekwencje finansowe.

2. Administrator Bloga dołoży wszelkich starań aby publikowane na Blogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie może wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez autorów cytowanych treści. Prezentowane na Blogu materiały są subiektywnymi opiniami Właściciela oraz prezentacją jego osobistej wiedzy w danej dziedzinie, w momencie ich opublikowania.

8 – UWAGI KOŃCOWE

1. Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności – w tym administracyjnej, cywilnej oraz karnej – za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Data ostatniej aktualizacji dokumentu podana jest na jego początku.